Otaczające nas powietrze to niezwykle cenny czynnik roboczy wykorzystywany w przemyśle, ale również w życiu codziennym. Powietrze okazuje się niezwykle istotne we wszelkich technikach podciśnieniowych. W ich przypadku czynnik roboczy wykorzystuje pompa powietrza.

Czym jest pompa powietrza?

Pompa powietrza to urządzenie pozornie podobne do sprężarki. W rzeczywistości jednak działa całkowicie przeciwnie. Sprężarka powoduje zwiększenie ciśnienia powietrza, co wykorzystywane jest do wytworzenia energii mechanicznej. W przypadku pompy próżniowej ciśnienie jest obniżane do poziomu próżni, czyli wartości poniżej 101.3 kPa (ciśnienie atmosferyczne). Próżnia powinna być wytworzona w zamkniętej przestrzeni, gdyż powstaje wtedy dysproporcja pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym, a ciśnieniem w tej właśnie przestrzeni. Natura jednak nie lubi takich nierówności, dlatego też dochodzi do automatycznego wyrównania różnicy ciśnień – powietrze atmosferyczne napiera na przestrzeń, w której ciśnienie jest obniżone. W ten sposób wytwarzana jest energia, którą można wykorzystać na wiele sposobów.

Podciśnienie odgrywa dziś niebagatelną rolę w przemyśle. Bierze udział choćby w przenoszeniu rozmaitych przedmiotów. Zwykle niezbędne są do tego przyssawki, które dzięki zmniejszeniu ciśnienia przez pompę próżniową próbują pobrać powietrze z zewnątrz, dlatego też przysysają się do powierzchni. Podciśnienie pozwala również szybko i sprawnie transportować materiał sypkie. W tym przypadku przyssawki są oczywiście zbędne. Warto również wspomnieć o zastosowaniu podciśnienia w użytku domowym. Nie każdy wie, że dzięki niemu właśnie pracuje odkurzacz. Wytworzenie podciśnienia w jego komorze generuje energię ssącą, będącą efektem dążenia do wyrównania nierówności ciśnień.

O ile najprostsze pompy próżniowe, takie jak te w odkurzaczach, posiadają relatywnie niską moc, przez co nie stanowią zagrożenia, o tyle pompy przemysłowe to urządzenia, nad którymi konieczne jest sprawowanie dokładnej kontroli. Siła ssąca generowana przez ten sprzęt może być bowiem niebezpieczna. Między innymi dlatego stosuje się zawory umożliwiające regulację ciśnienia w instalacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto, niezbędnymi elementami instalacji podciśnienia stały się elektrozawory. Dzięki nim powietrze może być transportowane w dowolnym kierunku, nawet na większe odległości. Rozwiązanie to niezwykle usprawnia m.in. transport materiałów sypkich.