Sprężenie powietrza to dopiero pierwszy krok na drodze do wykorzystania jego energii. Kolejnym jest odprowadzenie go ze sprężarki oraz doprowadzenie do miejsca docelowego. Ażeby zrealizować te zadania niezbędne będą przewody pneumatyczne.

Przewody pneumatyczne to elementy, których wybór wiele osób bagatelizuje. Pozornie wszystkie wydają się bowiem podobne. Niektórzy są przekonani, że przewody nie odgrywają istotnej roli, ostatecznie bowiem jedynie przepływa przez nie powietrze. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że wybór odpowiednich przewodów jest niezwykle istotny, ażeby instalacja działała sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Ciśnienie czy temperatura są nieco inne niemal dla każdej instalacji. Należy zatem dopasować pod tym kątem przewody, aby wytrzymały one kontakt z czynnikiem roboczym o danych parametrach.

Materiał przewodów pneumatycznych

Kwestią kluczową jest wybór odpowiedniego materiału. Przewody wykonuje się z materiałów syntetycznych, których właściwości są nieco odmienne. Najczęściej wykorzystywane, to: polietylen, poliuretan oraz teflon. Ponadto, producenci przewodów pneumatycznych wykorzystują również poliamidy – PA11 i PA12. Poszukując przewodów do instalacji pneumatycznych z powietrzem o podwyższonej temperaturze, najlepiej wybrać modele z teflonu. Materiał ten jest bowiem w stanie dobrze znieść kontakt z czynnikiem roboczym o temperaturze nawet 260 stopni Celsjusza. Ponadto, teflon wypada najlepiej również pod względem odporności na niskie temperatury. Nieco gorzej pod tym względem prezentują się poliuretan oraz poliamidy, jednak w przypadku większości instalacji wytrzymałość termiczna tych materiałów jest wystarczająca. Najlepsze okazują się one natomiast pod względem elastyczności oraz odporności na działanie czynników chemicznych.

Zalecenia producenta

Oczywiście powyższe materiały można ocenić również pod kątem wielu innych parametrów, ponadto na jakość przewodów ma także wpływ jakość ich konstrukcji. Dlatego też dokonując wyboru przewodów, należy czytać opisy i zalecenia producentów, aby mieć pewność dopasowania produktu do danej instalacji. Wśród najistotniejszych parametrów należy wymienić: ciśnienie robocze i ciśnienie rozrywające. Pierwsze z nich to maksymalne ciśnienie powietrza bezpieczne dla danych przewodów. Natomiast ciśnienie rozrywające to wartość, przy której dochodzi do całkowitego rozerwania przewodów. Przeważnie ciśnienie rozrywające jest nawet kilkukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego.