Siłowniki stanowią podstawowe elementy konstrukcyjne wszelkich instalacji pneumatycznych. Bez nich funkcjonowanie maszyn i urządzeń napędzanych siłą sprężonego powietrza bądź dowolnego innego gazu nie byłoby możliwe.

Siłownikiem nazywa się element pełniący dwojaką funkcję – wytworzenia energii poprzez wykorzystanie czynnika roboczego oraz przełożenie jej na energię mechaniczną, która bezpośrednio umożliwia pracę danego sprzętu. Siłowniki występują zatem również w innych układach, nie tylko w tych, wykorzystujących sprężone powietrze. Jeżeli chodzi o siłowniki pneumatyczne, są one zasilane powietrzem, rzadko innym gazem. Wypełniające wnętrze tego elementu powietrze jest sprężane dzięki działaniu elementu roboczego, którym najczęściej jest tłok, choć funkcję tę może pełnić również m.in. wałek. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje siłowników ze względu na sposób działania elementu roboczego są to:

  • siłowniki jednokierunkowe
  • siłowniki dwukierunkowe

W przypadku siłownika jednokierunkowego ruch elementu roboczego prowadzi do sprężenia powietrza podczas ruchu tylko w jedną stronę. Następnie tłok jest odciągany przez sprężynę, aby móc ponownie wytworzyć energię. Siłowniki dwukierunkowe natomiast, powodują sprężenie powietrza niezależnie od tego, w którą stronę się poruszają.

Trwała konstrukcja siłownika

Siłowniki pneumatyczne to przedmioty, w przypadku których wytrzymałość należy uznać za najważniejszą cechę. Elementy te stanowią ważne części instalacji, w których czynnik roboczy niejednokrotnie stanowią gazy o podwyższonej temperaturze. Ponadto, otoczenie instalacji przemysłowej również bywa niesprzyjające. Dlatego też siłowniki wykonuje się z takich materiałów, jak stal nierdzewna czy mosiądz. Niemniej jednak, jeżeli chcą Państwo mieć pewność w kwestii jakości siłowników, zalecamy montaż elementów od uznanych producentów. W naszej ofercie znajdziecie jedynie produkty sprawdzone pod kątem jakości, a tym samym również trwałości. Każdy z nich przed dopuszczeniem do sprzedaży poddawany jest rygorystycznym testom, które kończą się przyznaniem certyfikatów stanowiących o spełnieniu międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Oczywiście nie ma siłowników niezniszczalnych, jednak wysokiej jakości produkt zwiększa szansę uniknięcia pęknięcia, rozszczelnienia, czy też korozji strategicznego elementu instalacji pneumatycznej.