Zatrzymanie pracy w zakładzie produkcyjnym zawsze wiąże się z poważnymi stratami finansowymi. Dlatego też utrzymanie ruchu to kwestia niezwykle ważna, o którą należy odpowiednio zadbać.

Najczęstsze przyczyny przestojów w przedsiębiorstwach to awarie maszyn. Mogą one powstawać z powodów wad produkcyjnych, nieodpowiednich warunków pracy lub nieumiejętnej obsługi sprzętu. Widać zatem wyraźnie, że utrzymanie ruchu wymaga bardzo kompleksowych działań, dotyczących zarówno sprzętu jak i załogi. Oczywiście, pierwszym krokiem na drodze do zapewnienia płynności pracy przedsiębiorstwa jest zakup wysokiej klasy maszyn. Najlepsi producenci dbają o to, aby ich urządzenia nie ulegały przypadkowym awariom spowodowanym niesolidnym wykonaniem lub wykorzystaniem niskiej jakości materiałów. Urządzenia od uznanych producentów lepiej znoszą też pracę w trudnych warunkach, takich jak skrajne temperatury czy wilgoć. W każdej firmie na stanie powinien również znajdować się zestaw narzędzi umożliwiających szybką naprawę awarii. Nawet najlepsze urządzenia, np. z powodu błędu popełnionego przez operatora, odmawiają czasem posłuszeństwa. Należy pamiętać, że im dłuższy przestój w pracy, tym większe straty.

Utrzymanie ruchu w fabryce wymaga również dokładnego przeszkolenia pracowników. Powinien się tym zająć fachowiec, który nauczy poprawnej obsługi maszyn. Oczywiście szkolenie takie kosztuje, jednak bez wątpienia jest ono opłacalne. Po pierwsze pomaga uniknąć kosztów ponoszonych przez zastoje w firmie. Po drugie natomiast zapewnia pracownikom bezpieczeństwo.